ประกาศ!!! แจ้งระวังผู้แอบอ้างบริษัท ทีทูพี จำกัด

    ขณะนี้มีผู้แอบอ้าง บริษัท ทีทูพี จำกัด เพื่อความประสงค์หลอกลวงในส่วนของการปล่อยเงินกู้ และให้ทำการชำระเงินก่อนการกู้ ซึ่งทางบริษัทขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายหรือการดำเนินการในส่วนนี้ (บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้าน Wallet และ Solution ด้านการชำระเงิน)

โดยทางบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฏหมายกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเร่งด่วน

หากท่านได้รับการแจ้งหรือแอบอ้างใดใด สามารถติดต่อเพื่อสอบถามทาง บริษัท ทีทูพี จำกัด ได้ทาง Call Center 02-114-7456 กด 0 หมายเลขติดต่อบริษัทที่หมายเลขนี้เท่านั้น

แนะนำ: ไม่ควรโอนเงิน หรือทำธุรกรรมใดใด ก่อนที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง